"Życie zgodnie z filozofią Slow Life & Garden - bez pośpiechu, w zgodzie z naturą"

W państwach Europy Zachodniej i w USA rozpowszechnia się filozofia Slow Life & Garden, w myśl której drogą do długiego, spokojnego i szczęśliwego życia jest zaprzestanie sprzeciwiania się naturze i jej prawom. Wiąże się to przede wszystkim ze zmianą stylu życia i przyjęciem innych priorytetów życiowych. W miejsce stresu, zaganiania, pogoni za pracą i pieniędzmi powinno wejść spokojne życie prowadzone w oddaleniu od miejskiego zgiełku - na wsi, na łonie przyrody, zgodnie z prawami natury. Niezwykle ważną rolę odgrywa w tym przypadku również właściwy sposób odżywiania - zdrowe jedzenie przygotowane z naturalnych rodzimych produktów.

ubezpieczenia

Prywatne usługi medyczne

Prywatne usługi medyczne

kilkanaście lat. Czy są w naszym państwie inwestorzy, jakich stać na podjęcie takiego ryzyka i wybudowanie sieci prywatnych placówek medycznych? Ubezpieczenie zdrowotne musi mieć charakter dobrowolny. Nie należy zmuszać ludzi, żeby kupowali dodatkowe ubezpieczenia medyczne. Oczywiście nic na przeszkodzie nie stoi, by do NFZ opłacać składki, co zapewni nam dostęp do publicznej służby zdrowia, a wykupić równolegle w wybranym funduszu zdrowotnym dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Na szczęście prywatne ubezpieczenia medyczne w Polsce poczynają sobie coraz lepiej. W ostatnich latach powstało w Polsce kilkanaście prywatnych klinik medycznych a także wielooddziałowych szpitali. Wstęp do ich usług naturalnie otwiera dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Aby zostać objętym taką opieką medyczną wykupić trzeba prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Opłacane w postaci zryczałtowanej okresowej składki Czytaj całość