"Życie zgodnie z filozofią Slow Life & Garden - bez pośpiechu, w zgodzie z naturą"

W państwach Europy Zachodniej i w USA rozpowszechnia się filozofia Slow Life & Garden, w myśl której drogą do długiego, spokojnego i szczęśliwego życia jest zaprzestanie sprzeciwiania się naturze i jej prawom. Wiąże się to przede wszystkim ze zmianą stylu życia i przyjęciem innych priorytetów życiowych. W miejsce stresu, zaganiania, pogoni za pracą i pieniędzmi powinno wejść spokojne życie prowadzone w oddaleniu od miejskiego zgiełku - na wsi, na łonie przyrody, zgodnie z prawami natury. Niezwykle ważną rolę odgrywa w tym przypadku również właściwy sposób odżywiania - zdrowe jedzenie przygotowane z naturalnych rodzimych produktów.

W szkołach na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, jak i w szkołach średnich ważną rolę pełnią pedagog szkolny oraz psycholog.

Niosą pomoc dzieciom i młodzieży w najróżniejszych sytuacjach. Wspierają też pracę samych nauczycieli i starają się nawiązać pozytywną współpracę z rodzicami uczniów, nierzadko organizując ciekawe warsztaty do tych ostatnich właśnie skierowane. Praca psychologa wiąże się w dużej mierze ze słuchaniem. 
Psycholog słuchać może i wspierać pacjenta w poradni czy szpitalu, ale także ucznia w szkole, przeżywającego trudności w domu, trudności z nauką czy integracją społeczną w klasie. Dzięki trafnie stawianym pytaniom psycholog stara się dowiedzieć jak najwięcej o swoim podopiecznym. Indywidualne podejście ma tu kluczowe znaczenie. Wiedza i wykształcenie psychologa przynoszą niewątpliwą korzyść. Jednak równie ważne jest jego nastawienie do dziecka czy nastolatka, otwartość, wrażliwość i empatia.  
Czym konkretnie zajmować się może psycholog w placówce szkolnej? Na przykład prowadzi badania i działania diagnostyczne mające na celu określenie potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych uczniów; udziela w związku z tym ukierunkowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także - co niezwykle istotne - podejmuje inicjatywy dotyczące profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Innym ważnym zadaniem jest podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach trudnych, kryzysowych. 
W tym celu psycholog stara się dotrzeć osobiście do ucznia, jego rodziców i współpracować z wychowawcą szkolnym.
Więcej o pracy psychologa: http://konczelska.pl/

Fotografie:

zdrowie

uroda

medycyna

apteki

lekarstwa

leczenie