"Życie zgodnie z filozofią Slow Life & Garden - bez pośpiechu, w zgodzie z naturą"

W państwach Europy Zachodniej i w USA rozpowszechnia się filozofia Slow Life & Garden, w myśl której drogą do długiego, spokojnego i szczęśliwego życia jest zaprzestanie sprzeciwiania się naturze i jej prawom. Wiąże się to przede wszystkim ze zmianą stylu życia i przyjęciem innych priorytetów życiowych. W miejsce stresu, zaganiania, pogoni za pracą i pieniędzmi powinno wejść spokojne życie prowadzone w oddaleniu od miejskiego zgiełku - na wsi, na łonie przyrody, zgodnie z prawami natury. Niezwykle ważną rolę odgrywa w tym przypadku również właściwy sposób odżywiania - zdrowe jedzenie przygotowane z naturalnych rodzimych produktów.

Schorzeniem, które dotyka czasem dzieci jest autyzm.

Warto wiedzieć, ze jest to zaburzenie rozwojowe, o charakterze neurologicznym, jakie to ujawnia się wciągu pierwszych lat życia dziecka. Zaburzenie te oddziałuje negatywnie na prace mózgu, sprawiają, że dziecko nie zachowuje się tak samo jak jego rówieśnicy, a przede wszystkim rozwija się wolniej. Tego typu schorzenia występują częściej u chłopców aniżeli u dziewczynek.

Czym jest autyzm?

Należy zaznaczyć, ze autyzm wpływa na mózg w sferach jego rozumowania, w kontaktach z innymi ludźmi a także zakłóca komunikacje w grupie. Dziecko nie umie dostosować się do otaczającego go świata i często żyje w swoim własnym. Bardzo często dziecko chore na autyzm, powiela wciąż te same czynności, kołysze się, macha ręką a często także jej zachowanie wobec innych ludzi jest nietypowe. Dodatkowo autyzm sprawia, ze mogą wystąpić problemy z mową. Występują zaburzenia mowy, które to należy Łęczyc. Jeśli wiec takie problemy z mową ma dziecko autystyczne logopeda z pewnością będzie musiał odegrać znaczna rolę. Niekiedy autystyczne dziecko cechuje się także nadmierną agresją, może, więc dojść do prób samookaleczenia siebie czy też innych osób. Co więcej autystyczne dziecko o wiele bardziej emocjonalnie przywiązuje się do przedmiotów, przez co strata ukochanej rzeczy może być dla niego bardzo bolesna.

Autyzm określany jest, jako upośledzenie rozwojowe, które to występuje częściej aniżeli zespół Downa. Pomimo, że medycyna jest dziś bardzo rozwinięta, to jednak nadal lekarze do końca nie rozumieją, w jaki sposób autyzm oddziałuje na chore dziecko.

O pomocy logopedycznej dla dziecka autystycznego poczytasz także na stronie

Fotografie:

uroda

lekarstwa

leczenie